אודות המכללה

 
מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע נוסדה בשנת 2004 בתמיכת משרד הכלכלה ובעידודו ובהכרת מה"ט. מאז עברה התפתחות מואצת בתחומים שונים ופועלת כמוסד ציבורי ללא מטרות רווח לטובת הציבור, לרווחת הסטודנטים ולפיתוח הון אנושי הנדסאי ומקצועי. המכללה רואה חשיבות רבה בפעילותה למען הקהילה והחברה ובמסגרת זו פותחו תשתיות, מסלולי לימוד ופרויקטים יוקרתיים לשותפות עם החברה. 
מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע ייחודית בחברה הערבית העוסקת בהכשרת הנדסאים, טכנאות שיניים, הכשרות מקצועיות, מטפלים ברפואה משלימה, ואנשי מקצוע אחרים, ובהתווית ועידוד דרך של שילוב האזרחים הערבים במדינה באמצעות הקניית השכלה ומקצוע שמושתתים על ערכים של פתיחות, מצוינות, שותפות פעילה, והשאיפה ללמידה והתפתחות מתמדת.
המכללה כמוסד הנדסאי טכנולוגי ומקצועי פועלת באופן שיטתי להכשרת הון אנושי מהחברה הערבית שישתלב בהייטק והתעשייה המתקדמת, דבר אשר יתורם משמעותית לקידום איכות חייו של המיעוט הערבי ולצמצום פערים בין החברה הערבית והחברה היהודית במדינה.
במכללה לומדים סטודנטים מכל הארץ ובכללם משתלמים (88% נשים) , במסלולים אלו: 
הנדסאי בניין, הנדסאי ביוטכנולוגיה, הנדסאי תוכנה, רפואה משלימה, סייעות לרופאי שיניים, טכנאי שיניים והכשרות מקצועיות אחרות שנלמדות במסגרת בית הספר להשתלמויות והכשרות.
בבסיס דרך עבודתה של המכללה עומדת השאיפה המתמדת למצוינות. שאיפה זו  מתבטאת בבחירת סגל אקדמי ומקצועי מנוסה ומוכשר, בבניית תשתיות אקדמיות ופיזיות מתאימות ומתקדמות, בניסיון לקיים אווירה אקדמית וחינוכית ובאימוץ נורמות ודרכי הוראה חדשניים.
במכללה מצויים מרכזי לימוד מתקדמים, רמת המחשוב והתקשוב מן הגבוהות במוסדות האקדמיים ומקצועיים במדינה .
מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע פעלה בתחילת דרכה תחת חסות אקדמיית אל קאסמי-מכללה לחינוך-שהיא המוסד האקדמי הראשון הקיים בתוך עיר ערבית. על רקע התרבות והנורמות הרווחות החברה הערבית, ברור שלולא קיום המכללה לחינוך והמכללה להנדסה ומדע לא היה סיכוי לחלק ניכר מן הסטודנטיות הלומדות במכללה לזכות בתעודה אקדמית ומקצועית מוכרת. 

המשפחות, שלרוב הן שמרניות, מאפשרות לבנותיהן ללמוד במכללה בשל הצלחתה לזכות באמון רב מצד רוב החברה הערבית בישראל. לכל המעורב בנושא מובנת מאליה העובדה, שהקניית השכלה גבוהה ומקצוע לאישה הערבייה מהווה בסיס הכרחי לתהליך של שינוי חברתי מקיף ושל צמצום הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית.

מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע מהווה היום מודל לשינוי פני החברה הערבית; היא נעשתה מוסד אותנטי המקבל לגיטימציה מן החברה הערבית, על אף השינויים הנורמטיביים והערכיים שהמכללה מנסה להקנותם ללומדים בה. המכללה מיישמת בכל מסלולי הלימוד תהליכי הוראה המעודדים את הלומדים לבחון את המוסכמות ואת האמונות הבסיסיות שעליהן חונכו, לנתחן, להבחין בין עיקר לטפל ולחזק את הערכים האנושיים האוניברסאליים, ההולמים את היותם אזרחים נאורים ושותפים פעילים במדינת ישראל. המכללה מצפה מבוגריה להשתלב בשוק העבודה הישראלי ולהבות מנוף לקדמה ואיכות חיים יותר טובה.  

ואלה מאפייני עבודת המכללה:

- ניהול מכוון תוצאות ועבודה לפי סטנדרטים אקדמיים, מקצועים וארגונים.
- שילוב המכללה בחיי החברה בישראל ונטילת אחריות לפתרון הבעיות שלנו כמיעוט.
- ניהול על פי יעדים.
- תרבות ארגונית הבנויה על  ערכים  משותפים ויוצרת גאוות יחידה בקרב העובדים.
- ניהול ידע והפיכתו לנחלת הכלל במסגרת תרבות למידה, מחקר, חדשנות ושיפור מתמיד.
- תהליך מתמיד של הבניית ידע.
- אחריות ציבורית ומעורבות בחיי החברה והקהילה.

מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע שוקדת על ומתחייבת לפתח הון אנושי הנדסאי, טכנולוגי, ומקצועי שיקדם את החברה הערבית בישראל ויצמצם פערים בין ערבים ויהודים וזאת ע"י קידום השכלה והכשרה מקצועית בקרב אזרחיה הערבים של המדינה .